Veiligheid

Een belangrijk thema is het realiseren van cameratoezicht.

Het centrum van onze stad is een plek waar veel bezoekers samenkomen om iets te kopen, een drankje te nemen en een hapje te eten. Dit trekt automatisch de individuen aan die het minder goed  voorhebben met onze bezoekers en de wijkbewoners. Gevolg is diefstal, berovingen,auto-inbraken en opstootjes.

Wij zijn van mening dat cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van dit soort criminaliteit in onze wijk.

Melden loont

Vaak horen we de klacht, dat er niets gedaan wordt met meldingen aan politie en gemeente.

Niets is echter minder waar. Zij zullen alles in het werk stellen om bijvoorbeeld zwerfvuil of een onveilige situatie op te lossen.

Uw meldingen zijn ook belangrijk omdat gemeente en politie hiermee de effecten van hun beleid op toetsen. Als we namelijk niet meer melden dat bijvoorbeeld onze fiets is gestolen of u lastig gevallen bent door een dronken persoon dan zal men mogelijk ten onrechte concluderen dat het probleem steeds minder voorkomt en dit onjuiste beeld kan tot onjuiste acties leiden !!

Meldt problemen dus zelf aan bij degene die er iets aan kan doen.

Ziet u zwerfvuil, meldt het aan de gemeente via nummer 046-4777777. Of ga naar de website van de gemeente Sittard. www.Sittard-geleen.nl en klik links-onder op de link “vragen / meldingen / klachten”.  Medewerkers zullen het zo snel mogelijk proberen op te lossen.

Brandt de openbare verlichting niet, meldt dit dan aan de beheerder Ziut onder nummer 088-8572185. Het repareren van een enkele lamp wordt dan meegenomen in de periodieke reparatieronde, het kan dus best enkele weken duren voordat de lamp vervangen wordt maar als u het niet meldt duurt het maanden tot wel een jaar voordat hij gerepareerd wordt.

Bent u van mening dat een defecte lamp een ernstig gevaar vormt voor de veiligheid, neem dan contact op met de gemeente. Zij kunnen er bij Ziut op aandringen de reparatie sneller ter hand te nemen.

Een deel van de openbare verlichting gaat s’nachts uit. Dit is om energie en dus ook het milieu te sparen, een goede zaak. Bent u van mening dat het hierdoor op een specifieke plek onveilig wordt, vraag dan aan de gemeente of men op die plek de lichtmast ook  s’nachts kan laten doorbranden. Natuurlijk kost het doorbranden van verlichting de gemeente geld. Meldt daarom alleen als u denkt dat dit echt belangrijk is.

Voelt u zich ongemakkelijk omdat mensen op straat alcohol drinken, drugs gebruiken of ziet u iets verdachts, bel dan direct met de politie op nr 0900-8844 of bel met “misdaad anoniem” op nr 0800-7000

Is een gebouw of plantsoen van woningbouwvereniging “Zo wonen” niet in orde bel dan met Zo wonen op nr 046-4209699 Dat geldt ook voor klachten over huurders, gebruik van alcohol,drugs en andere overlast rond huurwoningen.

Als u niets meldt zal er ook niets gebeuren !!