Wijkplatform

Het wijkplatform heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Het bevorderen van de leefbaarheid
  • Bewoners meer invloed geven op de overheidsmaatregelen
  • Het verbeteren van de sociale samenhang
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W over onderwerpen die de wijk aangaan

Het bestuur is betrokken bij de wijk en woont er ook zelf. Wij kunnen echter niet alles zien. Het is daarom belangrijk dat u punten aandraagt waarmee we aan de slag kunnen. U bent onze ogen en oren en we stellen het dan ook zeer op prijs als u iets meldt. Gebruik hiervoor het contactformulier. Vindt u het moeilijk om uw verbeterpunten te verwoorden via het contactformulier, geen probleem, bel met een van onze bestuursleden en vertel het ons.

Samen houden we onze wijk leefbaar!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Chris Bux, voorzichtig | 046-4200662

Ad Canton, secretaris | 046-4525276

Hub Beuten | 046-4521026

Leoniek Gerits

Guido van Haen

Patrick Werdens | 046-4587140

Het bestuur vergadert elke tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur bij Hotel Restaurant De Limbourg, Markt 22 te Sittard.
In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen gepland.

De gemeente maakt voor elk stadsdeel een plan waarin zij aangeven wat het stedelijk beleid en de kwaliteitsambitie is voor het komend jaar. De stadsdeelplannen worden uitgewerkt in een stadsdeelprogramma. Klik op onderstaande link om het programma, voor het stadsdeel 4 waar Sittard Centrum onder valt, in te zien:

Stadsdeeljaarplan 2016 Sittard west Stadsdeel 4

In 2013 heeft de gemeente Sittard-Geleen de Leefbaarheidagenda 2025 vastgesteld, met daarin een lange-termijnvisie voor de stad en haar wijken en buurten. In de eveneens vastgesteld stadsdeelprogramma’s 2013-2016 wordt de eerste vier jaar van de lange-termijnvisie ingevuld.